top of page
อาคาร
Picture1.png

Integrated Management Software for Internet Service

         ซอฟต์แวร์ควบคุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ ทำให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพเป็นเรื่องง่ายโปรแกรมถูกออกแบบให้รองรับกับการบริหารจัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตในหลากหลายกลุ่มธุรกิจคลอบคลุมทุกความต้องการ เช่น การให้บริการ WIFI สำหรับแขกที่เข้าพักโรงแรมหรืออพาร์ทเมม้น, บริการ FreeWIFI สำหรับผู้ป่วยที่ใช้บริการของโรงพยาบาล, บริการอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา หรือ ธุรกิจห้างร้านต่าง ๆ ที่ต้องการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยซอฟร์แวร์จะทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ของระบบให้คุณสามารถกำหนดวิธีการ และควบคุมการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ตามความต้องการพร้อม ๆ กันกับสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

All-in-one Software For Public Internet Access

AAA 

Authentication Authorize Accounting 
 

การยืนยันตัวตนและการลงทะเบียนผู้ใช้งานด้วยวิธีต่างๆซอฟต์แวร์รองรับการลงทะเบียนด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกความต้องการของทุกธุรกิจ

QOS

Quality of service
 
การควบคุมคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยสามารถกำหนด ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ปริมาณข้อมูลและระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามกลุ่มผู้ใช้งาน

LOG

Internet Traffic Log
 
การเก็บข้อมูลการจารจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งซอฟต์แวร์ได้รับใบรับรองคุณภาพจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

v.jpg
เงาพืช

ปรับแต่งหน้า Login ได้ตามต้องการ

Picture2.png

ระบบรองรับการปรับแต่ง โลโก้ สี รูปภาพ และข้อความต่างๆในหน้า Login

รองรับการแสดงผลได้ถึง 5 ภาษา

แสดงหน้า Login แยกตามพื้นที่ให้บริการได้ เช่น แยกอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าที่ใช้ในห้องพักออกจากพื้นที่ร้านอาหาร

 รองรับวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

ตัวอย่างหน้า login

Picture5.png
Picture3.png
Picture2.png
Picture7.png
Picture4.png
Picture1.png
Picture8.png

USER REGISTRATION & AUTHENTICATION

• ลงทะเบียนผู้ใช้งานด้วยผู้ดูแลระบบทีละบุคคล

• การสร้างผู้ใช้งานแบบสุ่มและระบบคูปอง

• สร้างผู้ใช้งานด้วย Excel และ csv file

 

• ให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนด้วย Email

• ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบ SMS

• เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก เช่น Active directory, Hotel PMS

• เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนและพาสปอร์ต

• ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย  Social Login เช่น Facebook, Line , Twitter

• เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า (ปรับแต่ง Software)

INTERNET POLICY

กำหนดระยะเวลา วันหมดอายุ ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ปริมาณการใช้งาน ระบบจดจำอุปกรณ์อัตโนมัติ และจำนวนอุปกรณ์ภายใต้ผู้ใช้งานเดียวกัน ได้ตามกลุ่มของผู้ใช้บริการ

INTERNET ACCESS & DEMOGRAPHIC REPORT

สดงจำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์

กราฟแสดงปริมาณการรับและส่งข้อมูล

ประวัติการใช้งานย้อนหลัง

 

User Transaction.png
Online_User.png
Usage Time Graph.png
Client Stat Graph.png

 

สถิติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

ข้อมูล เพศ ช่วงอายุ และ อุปกรณ์ที่ใช้งาน

Sex_Age.png

INTERNET TRAFFIC LOG

IMSI รองรับการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล Internet Traffic Log ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2563 (Cyber Law Act) และ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดย ได้รับใบรับรองคุณภาพผลิตภัณท์จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ หรือ NECTEC

IMSI_Log_Download.jpg
IMSI_Log_Search.png
ใบรับรอง NECTEC JPG.jpg

SYSTEM ARCHITECTURE

(Single server)

ซอฟต์แวร์ทำหน้าที่เป็น Gateway ของระบบโดยสามารถติดตั้งลงบน Server หรือ Virtual Machine สามารถรองรับผู้ใช้งานได้พร้อมกันสูงสุดถึง 3,000 ผู้ใช้งาน

Picture29.png
Picture30.png

SYSTEM ARCHITECTURE

(Enterprise)

รองรับผู้ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนด้วย Load Balance ทำหน้าที่แบ่งการทำงานไป  Server FrontEnd หลายๆตัวเพื่อให้สามารถรองรับผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่และสถานศึกษา

bottom of page