top of page

Quuppa

ระบบติดตามและค้นหาตำแหน่งอัจฉริยะ

ระบบติดตามและค้นหาตำแหน่งประสิทธิภาพสูงเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย. Quuppa สามารถบอกตำแหน่งอย่างแม่นยำได้แบบ real-time โดยใช้คลื่นสัญญาณของเทคโนโลยี Bluetooth® Low Energy (BLE) ด้วยเทคนิคการหาตำแหน่งแบบ Angle-of-Arrival ซึ่ง Quuppa ได้พัฒนาสายอากาศภาครับที่มีความละเอียดสูง ผนวกกับ Quuppa Engine Software ในการประมวลผลที่ทรงพลัง ทำให้สามารถบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำในระดับความผิดพลาดไม่ถึง 1 เมตร 

AOA Picture.jpg

ระบบ Quuppa ประกอบด้วย, Locators ที่มีเสาอากาศความละเอียดสูง ซึ่งทำหน้าที่รับสัญญาณจาก BLE Tag และหาทิศทางของสัญญาณที่วิ่งเข้ามาได้อย่างแม่นยำ และส่งข้อมูลไปประมวลผลที่ Quuppa Positioning Engine เพื่อคำนวนหาตำแหน่งของ Tag ให้ได้แม่นยำและ Real-time และยังมี API ที่เปิดให้เชื่อมต่อกับ Application สำหรับการใช้งานที่แตกต่างและฟังก์ชั่นที่หลากหลายไม่สิ้นสุด ไม่ว่าจะนำไปใช้กับงานหรือธุรกิจประเภทไหนก็ได้

blank-light-grey-blurred-background-with
LD-6L.png

 Indoor Locator

Quuppa Tags

bigBlue_SLIM_ID_edited.png
tag-beacon-final-view.png
TatwahAdhesiveTag.png
JeeweyCard.png
B8_副本_副本.png
QT1-1.png
QT1-1.png

Outdoor Locator

Quuppa_LD-7L_front_web+.png
icon-aoa-250x250.png

การค้นหาทิศทางและตำแหน่ง

ด้วยเทคนิคการหาทิศทางแบบ Angle-of-Arrival ซึ่ง Quuppa ได้พัฒนาสายอากาศภาครับที่มีความละเอียดสูง และการคำนวนที่ซับซ้อนทำให้สามารถบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำในระดับความผิดพลาดต่ำกว่า 1 เมตร ได้ด้วยการใช้ Locator เพียง 1 ตัวเท่านั้น และยังปรับใช้งานได้หลายระดับความแม่นยำ ขึ้นกับจำนวน Locator ที่ติดตั้งได้ด้วย

icon-algorithm-250x250.png

การประมวลผลขั้นสูงและซอฟต์แวร์ที่ทรงประสิทธิภาพ

Quuppa Positioning Engine มีการประมวลผลขั้นสูง เพื่อลดความผิดพลาด (error) ในการคำนวนหาตำแหน่งของ Tag ให้ได้แม่นยำที่สุด นอกจากนี้ยังพัฒนาให้มีฟังก์ชั่นอื่นๆอีกหลากหลาย เช่น Virtual Zone, Virtual Tag, 3D Map, Tag stage, Send command to Tag และยังมี API ให้เชื่อมต่อ Application อื่นๆเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Bluetooth Low Energy

Bluetooth-PNG-Free-Download.png

การเลือกใช้เทคโนโลยี Bluetooth Low Energy (BLE) มาเป็นส่วนหนึ่งในระบบ ทำให้ Quuppa เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มมิเช่น Tag กินพลังงานต่ำทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน, สามารถเชื่อมต่อได้กับ Smartphone ที่รองรับ Bluetooth ได้, และความสามารถในการส่งข้อมูลของเซนเซอร์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับ Tag นอกจากนี้ระบบยังสื่อสารได้แบบ 2 ทาง และรับส่งข้อมูลอื่นๆนอกจากแค่บอกตำแหน่งได้ด้วย เช่น ค่าอุณหภูมิที่เซนเซอร์อ่านได้ หรือการส่งสัญญาณจากระบบมายัง BLE Tag เพื่อส่งเสียงเตือน เป็นต้น

จุดเด่นของ Quuppa

ระบบ RTLS หรือ Asset Tracking นั้นสามารถนำไปใช้งานในหลากหลายลักษณะ ซึ่งในแต่ละการใช้งานนั้น ก็มีเงื่อนไขความต้องการหรือข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับการใช้งาน เช่น บางกรณีต้องการความแม่นยำสูง บางกรณีแค่อยากรู้ว่าของอยู่ในพื้นที่หรือไม่, บางกรณีมีเงื่อนไขว่า Tag ต้องมีขนาดเล็ก ไม่สามารถต่อไฟเลี้ยงได้ (เช่นติดตามบุคคล) แต่บางกรณีก็ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนี้ เช่น การติดตามรถ Fork-Lift กรณีนี้ Tag จะมีขนาดใหญ่ก็ไม่มีปัญหา  หรือเรื่องความถี่ในการบอกตำแหน่ง ในการนำไปใช้ติดตาม อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ไม่จำเป็นต้องมีความถี่ในการบอกตำแหน่งที่สูงมาก ประมาณ 5 ครั้งต่อนาทีก็เพียงพอ แต่ในกรณีของการติดตามนักกีฬา การบอกตำแหน่งต้องมีความถี่หลายครั้งต่อวินาที ดังนั้นระบบ Quuppa RTLS & Asset Tracking จึงถูกออกแบบมาให้ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ทุกขนาดพื้นที่ และสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมได้กับทุกรูปแบบการใช้งาน 

accuracy-e1563542037948.png

Accurate

ระบบมีความสามารถในการหาตำแหน่งได้แม่นยำสูงในระดับเพียง 10 เซนติเมตร, และยังบอกตำแหน่งได้แบบ real-time ด้วยระดับการอัพเดทตำแหน่งสูงสุดถึง 50 ครั้งต่อวินาที ซึ่งเร็วพอที่จะจับความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เคลื่อนที่เร็วมากๆได้ เช่น นักกีฬาที่กำลังวิ่ง หรือลูกบอลในสนาม

bluetooth.png

Versatile

Quuppa สามารถหาตำแหน่งได้ทั้ง BLE Tags และ Smartphones ที่มี Bluetooth และกินพลังงานต่ำ ทำให้แบตเตอรี่มีขนาดเล็กและใช้งานได้เป็นเวลานาน อีกทั้งยังสามารถเป็น Gateway ให้กับเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อทำให้เป็นระบบ IoT ได้อีกด้วย

scalable-e1563542055809.png

Scalable

การติดตั้งระบบทำได้ง่ายดาย ต้นทุนในการติดตั้งต่ำ และสามารถปรับใช้ได้ยืดหยุ่นทั้งการหาตำแหน่งแบบใกล้เคียง (Proximity) ไปจนถึงหาตำแหน่งแบบแม่นยำสูงระดับเซนติเมตร และมีเสถียรภาพสูง ทำให้ดูแลซ่อมบำรุงง่ายไม่จุกจิกกวนใจ

open-source-e1563542278965.png

Open

Quuppa Positioning Engine มี Open API เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลที่ระบบ Quuppa มีให้ไปพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อ ยอดการใช้งานได้เองตามความต้องการ และ Quuppa ยังมี Partner ที่เป็นผู้ผลิต Tag หลายบริษัท ที่ผลิต tag ออกมาแตกต่างกันเพื่อตอบสนองหลากหลายการใช้งาน หรือหากต้องการจะออกแบบ Tag เองเพื่อให้มีรูปร่างตามต้องการ หรือจะเพิ่มเซนเซอร์เข้าไป ก็สามารถทำได้

Untitled-1.png

จุดเด่นของระบบ Quuppa

QUUPPA.png

แม่นยำระกับเซนติเมตร

รวดเร็วแบบ Real-time

รองรับ Tag ได้หลายรูปแบบ

พัฒนาเพื่อต่อยอด

กินไฟน้อยประหยัดแบตเตอรี่

ระบบที่ไม่ต้องซ่อมบำรุง

v.jpg

การใช้งานที่หลากหลาย

Quuppa Use Cases

Quuppa Use Cases
_Quuppa Presentation

_Quuppa Presentation

02:36
เล่นวิดีโอ
bottom of page