top of page

ราคาเช่าและจำหน่ายหุ่นยนต์

Placeholder Image

BellaBot

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารรุ่นพรีเมี่ยม ในรูปแบบแมวแสนน่ารัก ที่สามารถแสดงสีหน้าและอารมณ์ได้หลากหลายรูปบบมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับป้องกันการยิบอาหารผิด

24 เดือน
17,900
เดือนละ
12 เดือน
18,900
เดือนละ
ราคาจำหน่าย
339,000
Placeholder Image

PuduBot2

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารรุ่นอัฟเกรมีระบบการเดินและหลบหลีกสิ่งกีดขยางได้ดีขึ้น และป้องกันน้ำหกใส่และรองรับระบบ auto charge

24 เดือน
14,900
เดือนละ
12 เดือน
15,900
เดือนละ
ราคาจำหน่าย
279,000

KettyBot

หุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งการเสริฟอาหารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถทำงานได้ในพื้นทีทางเดินที่แคบ

24 เดือน
13,500
เดือนละ
12 เดือน
14,500
เดือนละ
ราคาจำหน่าย
249,000
Placeholder Image

PuduBot

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารรุ่นมาตรฐาน มาพร้อมกับถาดอาหารที่ปรับระดับได้ และระบบอ่าน QR Code สำหรับรับข้อมูลโต๊ะอาหารได้อัตโนมัติ

24 เดือน
13,500
เดือนละ
12 เดือน
14,500
เดือนละ
ราคาจำหน่าย
239,000

FlashBot

หุ่นยนต์ขนส่งพัสดุ ที่สามารถขึ้นลิฟย์และสามารถโทรศัพท์ติดต่อหาผู้รับพัสดุได้โดยอัตโนมิติ

24 เดือน
29900
เดือนละ
12 เดือน
33,500
เดือนละ
ราคาจำหน่าย
649,000

HoloBot

หุ่นยนต์สำหรับเก็บจาน รองรับน้ำหนักได้กว่า 60 กิโลกรัม กันน้ำ และ สามารถเรียกหุ่ยนต์ผ่านอุปกรณ์ IOT

24 เดือน
19,900
เดือนละ
12 เดือน
22,900
เดือนละ
ราคาจำหน่าย
385,000
bottom of page