1/5

Quuppa

ระบบติดตามและค้นหาตำแหน่งอัจฉริยะ

ระบบติดตามและค้นหาตำแหน่งประสิทธิภาพสูงเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย. Quuppa สามารถบอกตำแหน่งอย่างแม่นยำได้แบบ real-time โดยใช้คลื่นสัญญาณของเทคโนโลยี Bluetooth® Low Energy (BLE) ด้วยเทคนิคการหาตำแหน่งแบบ Angle-of-Arrival ซึ่ง Quuppa ได้พัฒนาสายอากาศภาครับที่มีความละเอียดสูง ผนวกกับ Quuppa Engine Software ในการประมวลผลที่ทรงพลัง ทำให้สามารถบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำในระดับความผิดพลาดไม่ถึง 1 เมตร 

ระบบ Quuppa ประกอบด้วย, Locators ที่มีสายอากาศความละเอียดสูง ซึ่งทำหน้าที่รับสัญญาณจาก BLE Tag และหาทิศทางของสัญญาณที่วิ่งเข้ามาได้อย่างแม่นยำ. และส่งข้อมูลไปประมวลผลที่ Quuppa Positioning Engine เพื่อคำนวนหาตำแหน่งของ Tag ให้ได้แม่นยำที่สุด และยังมี API ที่เปิดให้เชื่อมต่อกับ Application สำหรับการใช้งานที่แตกต่างและฟังก์ชั่นที่หลากหลายไม่สิ้นสุด

การค้นหาทิศทางและตำแหน่ง

ด้วยเทคนิคการหาทิศทางแบบ Angle-of-Arrival ซึ่ง Quuppa ได้พัฒนาสายอากาศภาครับที่มีความละเอียดสูง และการคำนวนที่ซับซ้อนทำให้สามารถบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำในระดับความผิดพลาดต่ำกว่า 1 เมตร ได้ด้วยการใช้ Locator เพียง 1 ตัวเท่านั้น และยังปรับใช้งานได้หลายระดับความแม่นยำ ขึ้นกับจำนวน Locator ที่ติดตั้งได้ด้วย

การประมวลผลขั้นสูงและซอฟต์แวร์ที่ทรงประสิทธิภาพ

Quuppa Positioning Engine มีการประมวลผลขั้นสูง เพื่อลดความผิดพลาด (error) ในการคำนวนหาตำแหน่งของ Tag ให้ได้แม่นยำที่สุด นอกจากนี้ยังพัฒนาให้มีฟังก์ชั่นอื่นๆอีกหลากหลาย เช่น Virtual Zone, Virtual Tag, 3D Map, Tag stage, Send command to Tag และยังมี API ให้เชื่อมต่อ Application อื่นๆเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

blank-light-grey-blurred-background-with

 Indoor Locator

Quuppa Tags

Outdoor Locator

Bluetooth Low Energy

การเลือกใช้เทคโนโลยี Bluetooth Low Energy (BLE) มาเป็นส่วนหนึ่งในระบบ ทำให้ Quuppa เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มมิเช่น Tag กินพลังงานต่ำทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน, สามารถเชื่อมต่อได้กับ Smartphone ที่รองรับ Bluetooth ได้, และความสามารถในการส่งข้อมูลของเซนเซอร์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับ Tag นอกจากนี้ระบบยังสื่อสารได้แบบ 2 ทาง และรับส่งข้อมูลอื่นๆนอกจากแค่บอกตำแหน่งได้ด้วย เช่น ค่าอุณหภูมิที่เซนเซอร์อ่านได้ หรือการส่งสัญญาณจากระบบมายัง BLE Tag เพื่อส่งเสียงเตือน เป็นต้น

จุดเด่นของ Quuppa

ระบบ RTLS หรือ Asset Tracking นั้นสามารถนำไปใช้งานในหลากหลายลักษณะ ซึ่งในแต่ละการใช้งานนั้น ก็มีเงื่อนไขความต้องการหรือข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับการใช้งาน เช่น บางกรณีต้องการความแม่นยำสูง บางกรณีแค่อยากรู้ว่าของอยู่ในพื้นที่หรือไม่, บางกรณีมีเงื่อนไขว่า Tag ต้องมีขนาดเล็ก ไม่สามารถต่อไฟเลี้ยงได้ (เช่นติดตามบุคคล) แต่บางกรณีก็ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนี้ เช่น การติดตามรถ Fork-Lift กรณีนี้ Tag จะมีขนาดใหญ่ก็ไม่มีปัญหา  หรือเรื่องความถี่ในการบอกตำแหน่ง ในการนำไปใช้ติดตาม อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ไม่จำเป็นต้องมีความถี่ในการบอกตำแหน่งที่สูงมาก ประมาณ 5 ครั้งต่อนาทีก็เพียงพอ แต่ในกรณีของการติดตามนักกีฬา การบอกตำแหน่งต้องมีความถี่หลายครั้งต่อวินาที ดังนั้นระบบ Quuppa RTLS & Asset Tracking จึงถูกออกแบบมาให้ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ทุกขนาดพื้นที่ และสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมได้กับทุกรูปแบบการใช้งาน 

Accurate

ระบบมีความสามารถในการหาตำแหน่งได้แม่นยำสูงในระดับเพียง 10 เซนติเมตร, และยังบอกตำแหน่งได้แบบ real-time ด้วยระดับการอัพเดทตำแหน่งสูงสุดถึง 50 ครั้งต่อวินาที ซึ่งเร็วพอที่จะจับความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เคลื่อนที่เร็วมากๆได้ เช่น นักกีฬาที่กำลังวิ่ง หรือลูกบอลในสนาม

Scalable

การติดตั้งระบบทำได้ง่ายดาย ต้นทุนในการติดตั้งต่ำ และสามารถปรับใช้ได้ยืดหยุ่นทั้งการหาตำแหน่งแบบใกล้เคียง (Proximity) ไปจนถึงหาตำแหน่งแบบแม่นยำสูงระดับเซนติเมตร และมีเสถียรภาพสูง ทำให้ดูแลซ่อมบำรุงง่ายไม่จุกจิกกวนใจ

Versatile

Quuppa สามารถหาตำแหน่งได้ทั้ง BLE Tags และ Smartphones ที่มี Bluetooth และกินพลังงานต่ำ ทำให้แบตเตอรี่มีขนาดเล็กและใช้งานได้เป็นเวลานาน อีกทั้งยังสามารถเป็น Gateway ให้กับเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อทำให้เป็นระบบ IoT ได้อีกด้วย

Open

Quuppa Positioning Engine มี Open API เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลที่ระบบ Quuppa มีให้ไปพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อ ยอดการใช้งานได้เองตามความต้องการ และ Quuppa ยังมี Partner ที่เป็นผู้ผลิต Tag หลายบริษัท ที่ผลิต tag ออกมาแตกต่างกันเพื่อตอบสนองหลากหลายการใช้งาน หรือหากต้องการจะออกแบบ Tag เองเพื่อให้มีรูปร่างตามต้องการ หรือจะเพิ่มเซนเซอร์เข้าไป ก็สามารถทำได้

1/4
Untitled-1.png

จุดเด่นของระบบ Quuppa

🎯 แม่นยำระดับเซ็นติเมตร


ความแม่นยำในการบอกตำแหน่งของระบบ Quuppa อยู่ที่ประมาณ 50 เซ็นติเมตร และเราสามารถวางแผนปรับความแม่นยำให้มากหรือน้อยได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ Locators ที่ติดตั้ง ยกตัวอย่างเช่น ในการทำ inventory management โดยมากแล้วมักจะแค่ต้องการจะรู้ว่าของอยู่ในห้องหรือเปล่า หรือแค่รู้พื้นที่วางของแต่ละชิ้นว่าอยู่พื้นที่ไหนโดยประมาณ (+/- 5m.) ซึ่งในการใช้งานแบบนี้ เราสามารถทำได้โดยจำนวน Locators แค่ไม่กี่ตัว แต่ถ้าเป็นการติดตามตำแหน่งของรถเข็นใน Supermarket ซึ่งต้องการความแม่นยำที่สูงขึ้น (+/- 1m.) ก็ต้องวางแผนติดตั้ง Locator ที่มากขึ้นหรือถี่ขึ้น เป็นต้น
🕑 รวดเร็วแบบ Real-time


Quuppa นั้นมีการส่งสัญญาณหาตำแหน่งได้ในความถี่สูงสุดมากถึง 50 Hz และมี latency ต่ำสุดได้ถึง 100 ms. ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้งานที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว เช่น การป้องกันการชนกันของรถฟอร์กลิฟต์หรือความปลอดภัยของคนในโรงงาน แม้กระทั่งการติดตามนักกีฬาฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล เพื่อวิเคราะห์แผนการเล่น หรือ วิเคราะห์ความเร็วของนักกีฬาขี่ม้าแข่ง เป็นต้น โดยค่าความถี่ในการส่งสัญญาณ (Location update rate) และค่า latency ในระบบ Quuppa นั้นขึ้นกับชนิดของ Software license ที่ต้องใช้ด้วย
🔖 รองรับ Tag ได้หลายรูปแบบ


Quuppa มี partner ผู้ผลิต Tag หลายบริษัท ทั้งนี้เพราะ Quuppa เป็นระบบที่ใช้มาตราฐาน Bluetooth จึงมีผู้ผลิต Tag เข้าร่วมเป็น partner และผลิต Tag ออกมารองรับระบบ Quuppa หลากหลายรูปแบบ เพื่อหลายการใช้งาน เช่น แบบมีสกรูยึด, แบบป้ายห้อยคอพนักงาน, แบบสายข้อมือ, Tag แบบมีเสียงเพื่อง่ายต่อการค้นหา หรือมีไฟ LED, Tag แบบมีปุ่มกดเพื่อเรียกฉุกเฉิน, หรือจะเป็น Tag แบบมีเซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน หรือ Wristband ที่มีเซ็นเซอร์วัดการเต้นหัวใจ เป็นต้น
💻 พัฒนาเพื่อต่อยอด


ระบบ Quuppa ออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ง่าย เพราะมี Open API และการส่งข้อมูลแบบทั้ง pull หรือ push APIs แบบ standard JSON/REST หรือ CSV formats ได้ และ API ที่มีให้ก็สามารถปรับแต่งได้ (configurable with editor) ซึ่งทำให้ปรับแต่งการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ หรือต่อยอดการใช้งานได้มากมาย และใน API ก็สามารถส่งข้อมูลที่ส่งมาจากเซ็นเซอร์ใน Tag ได้ทุกรูปแบบ เช่น heart-rate, gyro, compass, magnetometer, barometer, temperature, humidity...
🔋 กินไฟน้อยประหยัดแบตเตอรี่


เนื่องจากเทคโนโลยี Bluetooth® Low Energy ที่ใช้ในระบบ Quuppa นั้นกินพลังงานต่ำมาก. Quuppa Tag QT1-1 สามารถส่งสัญญาณทุกๆ 1 วินาทีตลอดเวลาได้นานถึง 3 ปีก่อนแบตเตอรี่จะหมด และด้วยมาตรฐานของ Quuppa จะมีเซ็นเซอร์เพื่อเปิดปิดการส่งสัญญาณเมื่อจำเป็น (ไม่ขยับไม่ต้องส่งสัญญาณ ซึ่งถ้านับการใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้เคลื่อนที่ตลอดเวลา เช่น Asset Tracking ในสำนักงาน ก็จะสามารถใช้งานได้นานมากกว่า 3 ปี
👍 ระบบที่ไม่ต้องซ่อมบำรุง


เมื่อติดตั้งไปแล้วและติดตั้งอย่างเหมาะสมถูกต้อง Locator ของ Quuppa แทบจะไม่ต้องการการบำรุงรักษาเลย และระบบจะตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหา เช่น network มีปัญหา หรือไฟดับ เป็นต้น นอกจากนั้นใน Locator ของ Quuppa มี accelerometers อยู่ข้างใน ระบบจึงรับรู้ได้เองว่ามีการเคลื่อนที่ หรือมีคนมาขยับ (ซึ่งอาจทำให้มีผลต่อการคำนวนตำแหน่ง) ก็จะมีการแจ้งเตือนให้รู้

v.jpg

การใช้งานที่หลากหลาย

ติดต่อเรา

© COPYRIGHT 2020 IDIO-TECH,CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED

 Address : 59/66 Soi Udomsuk 13 Sukhumvit Road

Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel  : 02-743-7099

Fax : 02-743-7011 

Email : info @ idio-tech.com