top of page

Quuppa

ระบบติดตามและค้นหาตำแหน่งอัจฉริยะ

ระบบติดตามและค้นหาตำแหน่งประสิทธิภาพสูงเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย. Quuppa สามารถบอกตำแหน่งอย่างแม่นยำได้แบบ real-time โดยใช้คลื่นสัญญาณของเทคโนโลยี Bluetooth® Low Energy (BLE) ด้วยเทคนิคการหาตำแหน่งแบบ Angle-of-Arrival ซึ่ง Quuppa ได้พัฒนาสายอากาศภาครับที่มีความละเอียดสูง ผนวกกับ Quuppa Engine Software ในการประมวลผลที่ทรงพลัง ทำให้สามารถบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำในระดับความผิดพลาดไม่ถึง 1 เมตร 

AOA Picture.jpg

ระบบ Quuppa ประกอบด้วย, Locators ที่มีเสาอากาศความละเอียดสูง ซึ่งทำหน้าที่รับสัญญาณจาก BLE Tag และหาทิศทางของสัญญาณที่วิ่งเข้ามาได้อย่างแม่นยำ และส่งข้อมูลไปประมวลผลที่ Quuppa Positioning Engine เพื่อคำนวนหาตำแหน่งของ Tag ให้ได้แม่นยำและ Real-time และยังมี API ที่เปิดให้เชื่อมต่อกับ Application สำหรับการใช้งานที่แตกต่างและฟังก์ชั่นที่หลากหลายไม่สิ้นสุด ไม่ว่าจะนำไปใช้กับงานหรือธุรกิจประเภทไหนก็ได้

blank-light-grey-blurred-background-with
LD-6L.png

 Indoor Locator

Quuppa Tags

bigBlue_SLIM_ID_edited.png
tag-beacon-final-view.png
TatwahAdhesiveTag.png
JeeweyCard.png
B8_副本_副本.png
QT1-1.png
QT1-1.png

Outdoor Locator

Quuppa_LD-7L_front_web+.png
icon-aoa-250x250.png

การค้นหาทิศทางและตำแหน่ง

ด้วยเทคนิคการหาทิศทางแบบ Angle-of-Arrival ซึ่ง Quuppa ได้พัฒนาสายอากาศภาครับที่มีความละเอียดสูง และการคำนวนที่ซับซ้อนทำให้สามารถบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำในระดับความผิดพลาดต่ำกว่า 1 เมตร ได้ด้วยการใช้ Locator เพียง 1 ตัวเท่านั้น และยังปรับใช้งานได้หลายระดับความแม่นยำ ขึ้นกับจำนวน Locator ที่ติดตั้งได้ด้วย

icon-algorithm-250x250.png

การประมวลผลขั้นสูงและซอฟต์แวร์ที่ทรงประสิทธิภาพ

Quuppa Positioning Engine มีการประมวลผลขั้นสูง เพื่อลดความผิดพลาด (error) ในการคำนวนหาตำแหน่งของ Tag ให้ได้แม่นยำที่สุด นอกจากนี้ยังพัฒนาให้มีฟังก์ชั่นอื่นๆอีกหลากหลาย เช่น Virtual Zone, Virtual Tag, 3D Map, Tag stage, Send command to Tag และยังมี API ให้เชื่อมต่อ Application อื่นๆเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Bluetooth Low Energy

Bluetooth-PNG-Free-Download.png

การเลือกใช้เทคโนโลยี Bluetooth Low Energy (BLE) มาเป็นส่วนหนึ่งในระบบ ทำให้ Quuppa เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มมิเช่น Tag กินพลังงานต่ำทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน, สามารถเชื่อมต่อได้กับ Smartphone ที่รองรับ Bluetooth ได้, และความสามารถในการส่งข้อมูลของเซนเซอร์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับ Tag นอกจากนี้ระบบยังสื่อสารได้แบบ 2 ทาง และรับส่งข้อมูลอื่นๆนอกจากแค่บอกตำแหน่งได้ด้วย เช่น ค่าอุณหภูมิที่เซนเซอร์อ่านได้ หรือการส่งสัญญาณจากระบบมายัง BLE Tag เพื่อส่งเสียงเตือน เป็นต้น

จุดเด่นของ Quuppa

ระบบ RTLS หรือ Asset Tracking นั้นสามารถนำไปใช้งานในหลากหลายลักษณะ ซึ่งในแต่ละการใช้งานนั้น ก็มีเงื่อนไขความต้องการหรือข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับการใช้งาน เช่น บางกรณีต้องการความแม่นยำสูง บางกรณีแค่อยากรู้ว่าของอยู่ในพื้นที่หรือไม่, บางกรณีมีเงื่อนไขว่า Tag ต้องมีขนาดเล็ก ไม่สามารถต่อไฟเลี้ยงได้ (เช่นติดตามบุคคล) แต่บางกรณีก็ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนี้ เช่น การติดตามรถ Fork-Lift กรณีนี้ Tag จะมีขนาดใหญ่ก็ไม่มีปัญหา  หรือเรื่องความถี่ในการบอกตำแหน่ง ในการนำไปใช้ติดตาม อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ไม่จำเป็นต้องมีความถี่ในการบอกตำแหน่งที่สูงมาก ประมาณ 5 ครั้งต่อนาทีก็เพียงพอ แต่ในกรณีของการติดตามนักกีฬา การบอกตำแหน่งต้องมีความถี่หลายครั้งต่อวินาที ดังนั้นระบบ Quuppa RTLS & Asset Tracking จึงถูกออกแบบมาให้ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ทุกขนาดพื้นที่ และสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมได้กับทุกรูปแบบการใช้งาน 

accuracy-e1563542037948.png

Accurate

ระบบมีความสามารถในการหาตำแหน่งได้แม่นยำสูงในระดับเพียง 10 เซนติเมตร, และยังบอกตำแหน่งได้แบบ real-time ด้วยระดับการอัพเดทตำแหน่งสูงสุดถึง 50 ครั้งต่อวินาที ซึ่งเร็วพอที่จะจับความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เคลื่อนที่เร็วมากๆได้ เช่น นักกีฬาที่กำลังวิ่ง หรือลูกบอลในสนาม

bluetooth.png

Versatile

Quuppa สามารถหาตำแหน่งได้ทั้ง BLE Tags และ Smartphones ที่มี Bluetooth และกินพลังงานต่ำ ทำให้แบตเตอรี่มีขนาดเล็กและใช้งานได้เป็นเวลานาน อีกทั้งยังสามารถเป็น Gateway ให้กับเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อทำให้เป็นระบบ IoT ได้อีกด้วย

scalable-e1563542055809.png

Scalable

การติดตั้งระบบทำได้ง่ายดาย ต้นทุนในการติดตั้งต่ำ และสามารถปรับใช้ได้ยืดหยุ่นทั้งการหาตำแหน่งแบบใกล้เคียง (Proximity) ไปจนถึงหาตำแหน่งแบบแม่นยำสูงระดับเซนติเมตร และมีเสถียรภาพสูง ทำให้ดูแลซ่อมบำรุงง่ายไม่จุกจิกกวนใจ

open-source-e1563542278965.png

Open

Quuppa Positioning Engine มี Open API เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลที่ระบบ Quuppa มีให้ไปพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อ ยอดการใช้งานได้เองตามความต้องการ และ Quuppa ยังมี Partner ที่เป็นผู้ผลิต Tag หลายบริษัท ที่ผลิต tag ออกมาแตกต่างกันเพื่อตอบสนองหลากหลายการใช้งาน หรือหากต้องการจะออกแบบ Tag เองเพื่อให้มีรูปร่างตามต้องการ หรือจะเพิ่มเซนเซอร์เข้าไป ก็สามารถทำได้

Untitled-1.png

จุดเด่นของระบบ Quuppa

QUUPPA.png
 • 🎯 Superior Accuracy
  Typical positioning accuracy for a Quuppa system is around 0.5 m (2 ft) – or “sub-meter”. Accuracy demands can vary from one area to another and with Quuppa, you can control it simply by altering the number of Locators. For example, in inventory management it’s often enough to know that the assets are present or are in an approximate area, which requires only a few Locators – and very low investment. If a more accurate position is needed, let’s say at the loading dock, just add a few Locators to that area.
 • 🕑 Real-time
  Real-time is a flexible concept. For a standard Quuppa system, it means a location update rate of up to 50 Hz, and latency down to 100 ms. That, coupled with our superior accuracy, enables for example many Security and Safety related applications, such as Collision Avoidance between people and vehicles in industrial environments, or covering the complex movements of a hockey game in real-time. The transmission rate for Standard Bluetooth® channels is limited to 10 Hz, as per Bluetooth regulations. But the Quuppa system can also be configured to use proprietary channels, on which the standard Quuppa Tags can be set to transmit at up to 50 Hz. Sometimes, for example, when tracking fast paced sports, even that is not enough. Then it’s good to know that the Quuppa system itself doesn’t have any limitations, and the tag can be configured to transmit for example 200 Hz or even higher and the latency can be 20 ms or less. The location update rate and latency of the Quuppa system are also dependent on the software license type.
 • ⚙️ Compatible
  As the Quuppa system is based on Bluetooth® wireless technology, it can track any Bluetooth® Low Energy device that is transmitting a Quuppa specified radio packet. For example Android and iOS devices can be made trackable by just adding a few lines of code to the application in use. Furthermore, Quuppa Tag IDs can be read by a Bluetooth device without the help of Locators. For example, a doctor could read a patient’s ID Tag with a smartphone to request critical information from a cloud service.
 • 🔖 Open Tag Design
  Quuppa allows total freedom in Tag design. You can choose between multiple ready-made tags by Quuppa or its partners, integrate the QT1 Tag Module into your device, or design your own tag using our firmware libraries and schematics. Basically, any Bluetooth® Low Energy device can be made Quuppa-trackable with minor software modifications. The Quuppa standard Tag is a great solution, fit for most purposes. It is lightweight, shockproof, waterproof and easy to attach with straps, lanyards or other fastening methods. However, the design or functionalities of the standard Tag are not necessarily optimal for all use-cases. Should you prefer to design a customized Tag, we’ll provide you with the reference design files including schematics, layouts, and BOM. Whatever you want to track, we’re happy to support you.
 • 🏁 loT Gateway
  In addition to location tracking, the Quuppa system can be used as a gateway to IoT, receiving and exposing data from Bluetooth® sensors. As more and more Bluetooth® radio equipped devices are connected to the Internet of Things, sending out information about themselves and their surroundings, they can all be made visible to the Quuppa system. And if the “Thing” has any sensors on board – which they practically always do – the sensor data can be received by Quuppa system and exposed through its open and configurable API.
 • 💻 Open API
  The Quuppa system is easy to integrate into existing systems with pull or push APIs, that offer standard JSON/REST or CSV formats. The API is fully open and configurable, and even comes with an editor, so if you wish, you are totally free to write your own API. Quuppa API can expose whatever data your sensors are recording: heart-rate, gyro, compass, magnetometer, barometer, temperature, humidity…
 • 🔋 Long Battery Life
  Thanks to the Bluetooth® Low Energy technology, Quuppa Tags consume very little energy. A standard Quuppa QT1-1 Tag can transmit one packet per second 24/7 for three years. That makes roughly 94.6 million transmissions. Using the onboard sensors and/or geofencing, and activating the Tag only when needed, battery lifetime can be extended up to several years. In many cases, the battery manufacturers specification for the maximum lifetime becomes the limiting factor.
 • 👍 Maintenence - Free
  Once installed, the Quuppa system normally requires no physical maintenance. The system is constantly monitoring itself and will send an alert, in case it needs attention. The Locators have inbuilt accelerometers, so if they are touched the system will know. If a Locator is offline, the system will know. In the case of a power failure, the system will perform an automated recovery.
 • 📶 Interference Free
  The Quuppa system is based on Bluetooth® wireless technology, which enables compatibility with standard mobile devices. However, the 2.4 GHz band range is very crowded, so operating on these radio channels is not a trivial task. Quuppa Intelligent Locating System™ uses advanced proprietary algorithms that make it a very robust and reliable solution, even in the most demanding environments. The system is continuously being used in challenging environments, such as fully packed trade shows and stadiums and has been confirmed interference-free of other systems. When tracking high-speed objects, like hockey players and the puck, the Quuppa system can be configured to provide faster update rates, and is also immune to any interference from other Bluetooth devices or any other wireless systems such as WiFi or wireless microphones.
v.jpg

การใช้งานที่หลากหลาย

Quuppa Use Cases

Quuppa Use Cases
_Quuppa Presentation

_Quuppa Presentation

02:36
เล่นวิดีโอ
bottom of page