top of page

SWIFTBOT

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารและส่งของ รองรับการจัดส่งแบบไม่ต้องสัมผัส เมื่อตรวจพบมนุษย์สามารถเปิดทางให้กับผู้คนได้ ขึ้นลิฟต์ได้อัตโนมัติ และฉายภาพด้วยเลเซอร์และมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้า

ccc1.png

ราคาจำหน่าย

323,000 บาท

สัญญาเช่า 2 ปี ( 24 เดือน ) 

20,000 บาท/เดือน

สัญญาเช่า 1 ปี ( 12 เดือน ) 

26,300 บาท/เดือน

bottom of page