top of page

PUDUBOT2

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารรุ่นอัฟเกรดมีระบบการเดินหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ดีขึ้น สามารถทำงานในที่ๆเพดานสูงมากๆ หรือพื้นที่กึ่ง Outdoor ได้ ตัวหุ่นยนต์ออกแบบมาป้องกันน้ำหกใส่ รวมถึงรองรับระบบ Auto charging ได้อีกด้วย

ccc1.png

ราคาจำหน่าย

200,000 บาท

สัญญาเช่า 2 ปี ( 24 เดือน ) 

10,100 บาท/เดือน

สัญญาเช่า 1 ปี ( 12 เดือน ) 

13,200 บาท/เดือน

bottom of page