top of page

PUDUBOT

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารรุ่นมาตรฐาน มาพร้อมกับถาดอาหารที่ปรับระดับได้ และระบบอ่าน QR Code สำหรับรับข้อมูลโต๊ะอาหารได้อัตโนมัติ

ccc1.png

ราคาจำหน่าย

175,000 บาท

สัญญาเช่า 2 ปี ( 24 เดือน ) 

9,000 บาท/เดือน

สัญญาเช่า 1 ปี ( 12 เดือน ) 

11,700 บาท/เดือน

bottom of page