top of page

FLASHBOT

หุ่นยนต์ขนส่งพัสดุ ที่สามารถเรียกและขึ้นลิฟต์ได้เอง และสามารถโทรศัพท์ติดต่อหาผู้รับพัสดุได้โดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับเป็นผู้ช่วยส่งของในอาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม หรือโรงพยาบาล

ccc1.png

ราคาจำหน่าย

500,000 บาท

สัญญาเช่า 2 ปี ( 24 เดือน ) 

25,000 บาท/เดือน

สัญญาเช่า 1 ปี ( 12 เดือน ) 

34,500 บาท/เดือน

bottom of page