top of page
เบลอสำนักงานมหาดไทย
ค้นหา

การประยุกต์ใช้ Service Robot ในโรงงาน

อัปเดตเมื่อ 11 ก.ค. 2566การใช้หุ่นยนต์บริการนอกจากในธุรกิจร้านอาหารแล้วโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นหนึ่งใน ธุรกิจที่สามารถนำหุ่นยนต์ไปช่วยทำงานซ้ำๆแทนพนักงานได้ เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นการขนส่งสินค้าระหว่างไลน์การผลิต ซึ่งเดิมทีโรงงานจะให้พนักงานเป็นคนขนส่ง หรือ ใช้ระบบรถ AGV ( automated guided vehicle) ช่วยในการขนสินค้า แต่เนื่องจากปัญหา การใช้คนขนส่งก็ทำให้เสียต้นทุนเวลาของพนักงาน หรือถ้าจะเลือกใช้ระบบ AGV ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ดังนั้นการใช้หุ่นยนต์ Service Robot เข้ามาช่วยงานจึงตอบโจทย์มากกว่าถ้าสินค้าที่ขนส่งมีน้ำหนักไม่มาก (ไม่เกิน 40 Kg) โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ามากและยังติดตั้งระบบง่ายและใช้เวลาไม่นาน

ทั้งนี้ระบบหุ่นยนต์ของ Pudu Robotic มีการเปิด API ให้พัฒนาทางบริษัทจึง software เพิ่มเติมสำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานรับ และ ส่งของ ในไลน์การผลิตโดยรูปแบบที่ทางทีมงานเคยพัฒนาให้กับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น

  • รับข้อมูลจุดรับ-ส่งสินค้าผ่านการ Scan QR code โดยหุ่นยนต์จะรู้จุดรับ-ส่งได้เองโดยไม่ต้องสั่งงานที่หน้าจอของหุ่นยนต์

  • การสั่งงานหุ่นยนต์ให้เดิมตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยสั่งงานผ่าน Web Application

  • การกำหนดให้หุ่นยนต์ทำงานที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนด

  • การสั่งงานหุ่นยนต์ร่วมกับอุปกรณ์ IOT ต่างๆ เช่น ปุ่มกดสำหรับเรียกหุ่นยนต์ , กระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อหุ่นยนต์เดินถึงจุดหมายที่กำหนด หรือ การสั่งงานเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ ในพื้นที่ๆมีประตูกั้นเป็นต้น


ดู 153 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page