top of page

PuduBot2

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารรุ่นอัฟเกรดมีระบบการเดินหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ดีขึ้น สามารถทำงานในที่ๆเพดานสูงมากๆ หรือพื้นที่กึ่ง Outdoor ได้ ตัวหุ่นยนต์ออกแบบมาป้องกันน้ำหกใส่ รวมถึงรองรับระบบ Auto charging ได้อีกด้วย

PuduBot2

2

bottom of page