top of page

PuduBot

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารรุ่นมาตรฐาน มาพร้อมกับถาดอาหารที่ปรับระดับได้ และระบบอ่าน QR Code สำหรับรับข้อมูลโต๊ะอาหารได้อัตโนมัติ

PuduBot

4

bottom of page