top of page

FlashBot

หุ่นยนต์ขนส่งพัสดุ ที่สามารถเรียกและขึ้นลิฟต์ได้เอง และสามารถโทรศัพท์ติดต่อหาผู้รับพัสดุได้โดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับเป็นผู้ช่วยส่งของในอาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม หรือโรงพยาบาล

FlashBot

5

bottom of page